top of page

contact

 

If you like to contact me, please send me an e-mail.

You can use the form on this page to write an instant message.

Note that your e-mail address and a question or message is required.

Thank you!

Your details were sent successfully!

DuPho

De inhoud van deze website mag slechts gebruikt worden ter oriëntatie. Elk ander gebruik waaronder, maar niet beperkt tot; distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van onze foto's aan derden, is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden.

Het basis licentietarief voor een foto is 300 euro excl. btw per jaar. Afhankelijk van de wijze van gebruik en/of op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen afwijkende tarieven worden gehanteerd.

 

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basis licentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om o.a. de kosten van opsporing en verhaal alsmede immaterieel schade te dekken,

voor het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik en de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden te vergoeden. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van foto's wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% van het basis licentietarief gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

 

Voor een volledig overzicht van de Algemene Voorwaarden:

http://dupho.nl/downloads/Algemene_Voorwaarden_DuPho_Jan_2015.pdf

bottom of page